bu-ko 2019 52cc scrap radiator recycling for electronic scrap